Hadewijch

Hadewijch
Ende hier omme swighic sachte
Marijke van Campenhout / Schola Cantorum Brabantiae - Rebecca Stewart
Uitgeverij Atlas - Amsterdam / Antwerpen 90-450-0554-9 [book + CD]

Contents:

  I. Ay, waer omme: De leidster en haar kring - gebed en aansporing

 1. De wind
 2. Gods gracien
 3. Ontpluuct de oghen uwer herte claerlike
 4. Ay, waer omme
 5. Minne loent altoes
 6. Die ghene die mint
 7. II. Ende besiet uwe cleinheit ende sine groetheit: Anders-zijn in het één-zijn

 8. Ic dole allene
 9. Ay, Deus
 10. Verhoelne weghe
 11. Ic ben die minne
 12. Ende al eens beide bliven
 13. Noch sien, noch spreken
 14. Hemelsche redene en mach ertrike niet verstaan
 15. Ende soe eest tijd
 16. Die innicheit van uwer zielen
 17. III. Ende de herte miere herten es ene rike rijcheit: Met de ziel spreken

 18. In die vriheit derre verweentheit
 19. Want hoet sijn sal
 20. Ende hier omme swighic sachte

Performers: Marijke van Campenhout (spoken texts) and Rebecca Stewart, Ayumi Aoki, Carolien Calcius, Kazue Goto, Ildikó Hajnal, Suzanne van der Helm, Karin Lagergreen, Marleen De Pooter, Anikó Daróczi (voices)

Playing time: 62'13

Recording date: Tourinnes-la-Grosse (Sint-Maartenskerk), October 2000, January and February 2001; release date: 2002

Information from Johan Borremans.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Todd M. McComb