Kassia

Kassia
Byzantine hymns by the first female composer of the Occident
VocaMe – Michael Popp, dir.
Christophorus CHR 77308 [CD]

Contents:

  Kassia
 1. Doxazomen sou Christe
 2. Ek rizis agathis
 3. O synapostatis tyrannos
 4. O Phariseos
 5. O Vasilevy tis doxis Christos
 6. Edessa
 7. Tin pentachordon lyran
 8. Igapisas theophore
 9. Yper ton Ellinon
 10. I en polles amarties
 11. Pelagia
 12. Tou stavrou sou i dynamis
 13. Olvon lipousa patrikon
 14. Petron ke Pavlon
 15. Isaïou nyn tou prophitou
 16. I ton lipsanon sou thiki
 17. Avgoustou monarchisantos
 18. Christina martys

Performers:
VocaMe:
S. Hausen (mezzosoprano), N. Lincoln (alto), S. Lutzenberger (soprano), S.M. Newman (soprano), E. Pawelke (mezzosoprano), G. Sämann (soprano), J. Bengen (santur), M. Popp (various instruments)
Michael Popp, dir.

Playing time: 45' 08"

Recording site and date:
München [02/2009];
Rel.: 2009

Comments:
Information from CD.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Christian Brassy