Al-Hadiqat Al-Adai'a (The Lost Garden)

Al-Hadiqat Al-Adai'a (The Lost Garden)
Música y poesía andalusí en la Valencia de los s. XII-XIII
Capella de Ministrers – Carles Magraner, dir.
Licanus « Capella de Ministrers » CDM 0824 [CD]

Contents:

  Ibn Jafáya, (Alzira, 1058-1139)
 1. San`a no 1: Ai del meu al-Andalus
 2. San`a no 2: La meua terra d'Alzira
 3. San`a no 3: Oh València, tu no ets tu

 4. Amat al-Azíz al-Husayniyya, (Levante, 12th-13th c.)
 5. San`a no 4: Les vostres mirades

 6. Al-Rusafi, (Ruzafa, València, 1141–Málaga, 1177)
 7. San`a no 5: La Russafa de Valencia
 8. San`a no 6: El bany

 9. Ibn Labbána, (Valencia, d.. 1113)
 10. San`a no 7: Done la meua ànima

 11. Ibn al-Abbar (Valencia, 1199–Tunisia, 1260)
 12. San`a no 8: La sénia

 13. Ibn al-Aríf (Almería, 1088–Marrakech, 1141)
 14. San`a no 9: Els enamorats

 15. Ibn Yinnán al-Xativi (Játiva, 1189–Alexandria, 1274)
 16. San`a no 10: Cançó d`alba

 17. Ibn Záqqat (Alcira, d. 1134)
 18. San`a no 11: Epitafi d'un guerrer
 19. San`a no 12: Dia de tempestat

Performers:
Abderrahim Abdelmoumen (voice)
Ensemble Akrami
Mohamed Amin El Akrami, cond.
Capella de Ministrers
Carles Magraner, cond,

Playing time: 60' 50"

Recording site and date:
Saló Alfons el Magnànim del Centre Cultural La beneficència, Valencia, Spain [03/2008];
Rel.: 2008

Compilation
Licanus « Capella de Ministrers » CDM 0825 [CDx3] Música en temps de Jaume I: Ad Honorem Virginis; Amors e Cansó; Al-Hadiqat Al-Adai'a

Reviewed in:

Comments:
Information from CD.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge