Llull: L'últim pelegrinatge

L'últim pelegrinatge
Ramon Llull: crònica d'un viatge medieval
Capella de Ministrers - Carles Magraner
Licanus 1640 [CDx3]

Under Construction


Information from distributor flyer. Apparently compiles previous volumes, Capella de Ministrers 1637, Capella de Ministrers 1638, & Capella de Ministrers 1639.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Todd M. McComb