Melodie na Psalterz polski

Melodie na Psalterz polski
Four-part sets of psalms by Polish composers from 16th century
Collegium Vocale Bydgoszcz
CVB 004

Content:

  Waclaw of Szamotuly (ca 1520 - ca 1560)
 1. Psalm I - Blogoslawiony czlowiek (Psalm 1 - Blessed is the man)

 2. Mikolaj Gomólka (1535 - ca 1591)
 3. Psalm I - Szczêsliwy, który nie byl miêdzy zlemi w radzie (Psalm 1 - Blessed is the man)

 4. Waclaw of Szamotuly
 5. Psalm LXXXV - Nakloñ, Panie, ku mnie ucho Twoje (Psalm 86 - Bow down thine ear, O Lord)
 6. Psalm XIV - I ktoz bêdzie przemieszkiwal (Psalm 15 - Lord, who shall abide in thy tabernacle?)

 7. Cyprian Bazylik (1535 - ca 1600)
 8. Psalm XXXVI - Zaniechaj towarzystwa z ludzmi zlosciwemi (Psalm 37 - Fret not thyself because of evildoers)
 9. Psalm LXX - W Tobie, Panie, nadziejê mam (Psalm 71 - In thee, O Lord, do I put my trust)
 10. Psalm LXXIX - Panie Boze Wszechmocny (Psalm 79 - O God, the the heathen are come)

 11. Mikolaj Gomólka
 12. Psalm XXIX - Niescie chwalê, mocarze (Psalm 29 - Give unto the Lord, o ye mighty)
 13. Psalm XXV - Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje (Psalm 25 - Unto thee, O Lord, do I lift up my soul)
 14. Psalm XLVII - Kleszczmy rêkoma wszyscy zgodliwie (Psalm 47 - O clap your hands, all ye people)

 15. Cyprian Bazylik
 16. Psalm CXXVII - Wszytcy sa blogoslawieni (Psalm 128 - Blessed is every one)

 17. Waclaw of Szamotuly
 18. Psalm CXVI - Alleluja. Chwalcie Pana Boga Wszechmocnego (Psalm 117 - Hallelujah! O praise the Lord, all ye nations)

Playing time: 32' 33"

Performers:
Patrycja Cywiñska-Gacka (soprano), Janusz Cabala (counter-tenor), Michal Zieliñski (baritone, artistic director), Lukasz Hermanowicz (baritone)

Recording site and date:
St. Kazimierz Królewicz Church, Kruszyn near Bydgoszcz, Poland [10/2009];
rel.: 2010

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Michal Zieliñski