Música medieval y cortesana: para dúo de dulzainas

Música medieval y cortesana: para dúo de dulzainas
Dúlsica
Dial Discos ????

Content:

  Trad.
 1. Baile de procesión

 2. Anon., France, 16th c.
 3. Danza: Tourdion

 4. Trad.
 5. Marcha de los Reyes Católicos

 6. Anon.
 7. Tres morillas

 8. Alfonso el Sabio (attr.): Cantigas de Santa Maria
 9. Cántiga de Santa María 353: Quen a omagen da Virgen e de seu Fillo onrrar
 10. Cántiga de Santa María 235: Como gradecer ben-feito é ecousa que muito val

 11. Trad., religious
 12. La Virgen del Villar

 13. Trad.
 14. Tejido de cintas

 15. Anon.
 16. Morisco

 17. Trad., England
 18. Greensleaves

 19. Felice Anerio
 20. Christus Factus Est

 21. Trad., religious
 22. Procesión de pasalodos
 23. Gozos a la Virgen

 24. Trad.
 25. Villancico: A Belén llegar

 26. Anon., England, 17th c.
 27. The willow's song

 28. Anon.
 29. Ancient march: Dúo de clarines

Playing time: ??' ??"

Performers:
Dülsica (Grupo musical)

Recording site and date:
Madrid (?) [1999 or prior]

Comments:
Information from Biblioteca nacional de España.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge