Czech medieval sacred chant

Czech medieval sacred chant
Kubistova, Polasek, Matuszek (dir.)
Deutsche Harmonia mundi (BMG) 74 321 54 766-2

Contents:

  Anon.
 1. Hymn (Hymna): Prijd' Vykupiteli lidský ... (Come, O Redeemer of Man ...)
 2. Hymn (Písen): Jesizi pane milý ... (Jesus, Beloved Lord ...)
 3. Hymn (Písen): Opatrovníce nejlepsí ... (The Greatest Protector ...)
 4. Anthem (Hymna): Prijd' k nám stvoriteli .... (Come Unto Us, O Creator ...)
 5. Sanctus, Wedneday (Sanctus, Dne stredního): Mocný buh otec narozený ... (Almighty God, the Father Unborn ...)
 6. Hymn (Písen): Jesu Kriste lítostivý ... (Jesus Christ the Merciful ...)
 7. Hymn (Písen): Dcery Sionské, ty jsi Král ... (Daughter's of Zion, You are the King ...)
 8. Hymn (Písen): Jesu Kriste vsemohúcí ... (Jesus Christ Almighty ...)
 9. Anthem (Hymna): Mrsto nové, voslavené ... (New City of Celebration ...)
 10. Anthem (Hymna): Ó milost horlivá, milý ... (O Fervent Mercy, Beloved Holy Ghost ...)
 11. Bells (Zvonky): Písen Jesizi, nasich dusí pastýri ... (Jesus, the Shepherd of Our Souls ...):
 12. Hymn (Písen): Ó Kriste, cirkev tvá svatá ... (O Christ, Your Hallowed Church ...)
 13. Cantate according to the epistle (Cantate na Epistolu): Boze vecne pozehnaný (God the Eternaly Blessed ...)
 14. Anthem celebrating the Lord's Birth (Hymna na Bozí narození): Od slunce východu ... (From the Sun of the East ...)
 15. Hymn (Písen): Chválíme tebe, Jezisi pane ... (We praise You, Christ the Lord ...)
 16. Anthem (Hymna): Zivot nejsvetejsích svatých ... (The Life of the most Holy of the Holies ...)
 17. Hymn (Písen): Pane Jezisi Kriste ... (Our Lord, Jesus Christ ...)
 18. Anthem for Lent (Hymna v puste Kriste): Uslys predobrý nás stvoriteli ... (Hear Us, Our Supreme Creator ...)
 19. Anthem for Lent (Hymna v puste Kriste): Prosíme, Pane té noci ... (We Beseech You, Lord This Night ...)
 20. Sequence (Seksvence): Cista souc od hríchuv ... (Cleansed from Sin ...)

Source
East Bohemian Museum in Hradec Králové: Czech Gradual and Antiphonary (A 10, 1586-1597), the Czech Hymnal (A 11, 2nd half of the 16th century), Czech Advent Matins Hymn-Book (A 44, 1585-1586).

Playing time: 51' 04"

Performers:
Ensemble [Jitka Kubistova (voice, vielle, bell), Pavel Polasek (plainsong, vielle, portative organ, organ, bells, dulcimer, shofar, alto vidula), Petr Matuszek (voice, alto vidula)] - Petr Matuszek, dir.

Recording site and date:
Chapel of the Name of Our Lady and in the Basilica of the Visitation of Our Lady, Svatý Kopecek, near Olomouc, Czech Republic [08/1997]

Reviewed in:
Diapason (#-p.): 451-132 (september 1998)
Gramophone (Vol./#-p.):
Fanfare (Vol./#-p.):

Comments: Information from owned CD.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge