Echoes of Spain

Echoes of Spain - Galician-Portuguese music of the Middle Ages
Sonus Ensemble
Dorian Discovery 80154

Contents:

  Alfonso el Sabio (attr.): Cantigas de Santa Maria
 1. Cantiga 384: A que por gran fremosura é chamada Fror das frores

 2. Martin Codax Cantigas de Amigo
 3. Cantiga I: Ondas do mare de Vigo
 4. Cantiga II: Mandad' ei comigo
 5. Cantiga III: Mia irmana fremosa
 6. Cantiga IV: Ai Deus
 7. Cantiga V: Quantas sabedes amare
 8. Cantiga VI: Eno sagrado en Vigo
 9. Cantiga VII: Ai ondos

 10. Alfonso el Sabio (attr.): Cantigas de Santa Maria
 11. Cantiga 292: Muito demostra a Virgen, a Sennor esperital
 12. Cantiga 322: A Virgen, que de Deus madre éste, Filla e criada

 13. Anon., Las Huelgas MS:
 14. Fontis in rivilum (harp)

 15. Alfonso el Sabio (attr.): Cantigas de Santa Maria
 16. Cantiga 196: Senpre punnou muit' a Virgen per u fosse connoçuda
 17. Cantiga 189: Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon
 18. Cantiga 103: Quena Virgen ben servir´a
 19. Cantiga 424: Pois que dos Reys Nostro Sennor

 20. Anon., Las Huelgas MS:
 21. Fontis in rivilum (harp)

 22. Alfonso el Sabio (attr.): Cantigas de Santa Maria
 23. Cantiga 221: Ben por está aos reis d'amaren Santa Maria

Performers: James Carrier (shawms, recorders, harp, saz, tambourine), Hazel Ketchum (voice, saz, chitarra, percussion), John Holenko (oud, saz), Geoff Cormier (percussion)

Playing time: 64' 01"

Recording date: St. John's Episcopal Church, Columbia, Maryland, USA [05/1996]

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge