Jezusa Judasz przedal

Jezusa Judasz przedal
Polish Passion Songs
Collegium Vocale Bydgoszcz, Ars Nova (Warsaw)
Dux 0469

Content:

  Anonymous
 1. Salve alma crux beata (Hail, O Cross Life-giving)

 2. Cyprian Bazylik (1535 - ca 1600)
 3. Madrosc Ojca Wszechmocnego (The Wisdom of the Almighty Father)

 4. Anonymous
 5. Jezus Chrystus, Bóg Czlowiek (Jesus Christ, God the Man) - 1st version
 6. Wszyscy mieszkañcy dworu niebieskiego (All the Inhabitants of the Heavenly Court)
 7. Jezus Chrystus, Bóg Czlowiek (Jesus Christ, God the Man) - 2nd version
 8. Bóg Wszechmogacy, Ociec nasz niebieski (Almighty God, Our Heavenly Father)

 9. Wladyslaw of Gielniów (ca 1440 - 1505)
 10. Jezusa Judasz przedal za pieniadze nêdzne (Jesus was sold by Judas for humble money)

 11. Anonymous
 12. Chryste Panie Wszechmogacy (O Christ, the Almighty God)
 13. Lament swiêtokrzyski (The Holy Cross Lament)
 14. Krzyzu swiêty i chwalebny (O Holy and Glorious Cross)
 15. O Jezu, jakos ciêzko skatowany (O Jesus, how mercilessly You were tortured)
 16. Ciebie dla, czlowiecze, dal Bóg przekluc sobie bok (It was for you that God let his side be pierced)
 17. Wszechmogacy nasz Panie (Our Almighty God)
 18. Ach, nam nêdznym grzesznym nasze grzeszenie (We vile sinners)

Playing time: 62' 12"

Performers:
Teresa Budzisz-Krzyzanowska (recitation, singing), Mariusz Gebel (counter-tenor), Collegium Vocale Bydgoszcz: Hanna Michalak (soprano), Janusz Cabala (counter-tenor), Michal Zieliñski (baritone), Roman Fijalkowski (baritone), Ars Nova: Agata Sapiecha (fiddle, mazanki - early Polish violin), Barbara Toporowska (chamber organ), Miroslaw Feldgebel (Gothic harp), Mariusz Gebel (alto and tenor recorders), Pawel Kobus (alto and tenor recorders), Robert Krajewski (sackbut), Czeslaw Palkowski (bass recorder, gemshorn, hurdy-gurdy), Jacek Urbaniak (soprano and bass recorders, bombard, gemshorn, rattles, artistic leadership)

Recording site and date:
St. Anthony Church, Warsaw, Poland [11/1996];
rel.: 2004

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Michal Zieliñski