Pacxken van Minnen

Pacxken van Minnen
Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden
Camerata Trajectina
Globe 6016

Contents:

  Hadewijch

  Anon., Netherland, mid-13th c.:
 1. Ay in welken soe verbaart die tijt
 2. Muziek aan de hoven

  Anon., Netherland, ca 1400:
 3. Tsinghen van der nachtegale

 4. Martinus Fabri:
 5. Eer ende lof

 6. Thomas Fabri:
 7. Ach Vlaendere vrie

 8. Anon, Netherland, 15th c.:
 9. Danse de Ravensteyn
 10. Hadewijch

  Anon., Netherland, mid-13th c.:
 11. Als ons dit nuwe jaer ontsteet
 12. Liederen uit het Gruuthuusemanuscript (Brugge, ca 1400)

  Anon.:
 13. Wi willen van den kerels zinghen!
 14. Egidius, waer bestu bleven?
 15. Het soude een scamel mersenier
 16. Sceiden, onverwinlic leit
 17. Ic sach in enen rozengaerde
 18. Aloeette, voghel clein
 19. History

  Anon., Netherland, ca 1400?:
 20. History liedt van Graef Floris ende Geraert van Velsen
 21. Uit de Codex Jerome Lauweryn van Watervliet (c. 1505-6)

  Anon.:
 22. Gistern avent was ic maecht
 23. My heeft een piperken
 24. Ic weet een molenarynne

 25. Laurentius:
 26. Waer is hy nu
 27. Uit het Antwerps liedboek

  Anon.:
 28. In oostlant wil ic varen
 29. Ick hebbe gedraghen wel seven jaer
 30. Het was een meysken vroech opghestaen
 31. Tandernaken op den Rijn

Playing time: 70' 27"

Performers: Camerata Trajectina [Saski Coolen (recorder) Erik Beijer (fiddle), Louis Peter Grijp (lute), Suan van Grootel (soprano), Martin van der Zeijst (counter-tenor), Marius van Altena (tenor), Job Boswinkel (bass)

Recording site and date:
Utrecht [07/92]

Re-issue: none

Reviewed in:
Diapason (#-p.): 413-170 (march 1995)
Gramophone (Vol./#-p.):
Fanfare (Vol./#-p.):

Comments: Information from owned CD.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge