Pacxken van Minnen

Pacxken van Minnen - Middleeuwse muziek uit de Nederlanden
Capella Trajectina
Globe 6016

Contents:

  Hadewijch

  Anon., Netherland, mid-13th c.:
 1. Ay in welken soe verbaert die tijt
 2. Musik aan de Hoven

  Anon., Netherland, ca 1400:
 3. Tsingen van der nachtegale

 4. Martinus Fabri:
 5. Eer ende lof

 6. Thomas Fabri:
 7. Ach Vlaendere vrie

 8. Anon, Netherland, 15th c.:
 9. Danse de Ravensteyn
 10. Hadewijch

  Anon., Netherland, mid-13th c.:
 11. Als ons dit nuwe jaer onsteet
 12. Liederen uit hept Gruuthuuse Manuscript (Brugge, ca 1400)

  Anon.:
 13. Wi willen van den kerels singhen
 14. Egidius, waar bestu bleven ?
 15. Het soude een scamel mercenier
 16. Seiden, onverwinlic leit
 17. Ic sach in enen rozengaerde
 18. Aloeette, vogel clein
 19. History

  Anon., Netherland, ca 1400?:
 20. History liedt van Graef Floris ende Geraert Velsen
 21. Uit de Codex Jerome Lauweryn van Watervliet (c. 1505-6)

  Anon.:
 22. Gisternavent was ic maecht
 23. My heeft een piperken
 24. Ic weet enn molenarynne

 25. Laurentius:
 26. Waer is hy nu
 27. Uit het Antwerps liedboek

  Anon.:
 28. In oostlant wil ic varen
 29. Ick hebbe gedraghen wel seven jaer
 30. Het was een meysken vroech opghestaen
 31. Tandernaken op den Rijn

Playing time: 70' 27"

Performers: Camerata Trajectina [Saski Coolen (recorder) Erik Beijer (fiddle), Louis Peter Grijp (lute), Suan van Grootel (soprano), Martin van der Zeijst (counter-tenor), Marius van Altena (tenor), Job Boswinkel (bass)

Recording site and date:
Utrecht [07/92]

Re-issue: none

Reviewed in:
Diapason (#-p.): 413-170 (march 1995)
Gramophone (Vol./#-p.):
Fanfare (Vol./#-p.):

Comments: Information from owned CD.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge