Liederen van en voor Maria Tesselschade

Muziek uit de Muiderkring
Songs by and for Maria Tesselschade
Capella Trajectina
Globe 6026

Contents:

  Songs by P.C.Hooft (ca.1602-1614)

 1. Galathea siet den dach komt aen (ca.1602) (2:35)
 2. Indien men poocht mijn hart van mijns Liefs hart te scheyden (ca.1603) (2:25)
 3. Ach Amarillis! (ca.1603) (2:17)
 4. Periosta die met traege stromen glijt (1605) (1:59)
 5. Als Jan Sybrech sou belesen (1607) (1:47)
 6. Ghij Hailichheidtjens, die in bloemen en in cruiden (1610) (3:36)
 7. Hoogher Doris niet, mijn gloetje (ca.1614) (1:27)
 8. Songs by and for Maria Tesselschade Roemers Visscher

 9. Godinne die de naam van 't schip-rijck Eylant voert (GABredero ca.1616) (4:33)
 10. Edele siel verheven, groots en schoon (GABredero ca.1616) (4:52)
 11. Hoe crachtigh ick verpyn (Tesselschade ca.1623?) (2:20)
 12. Vechtzangk, voor joffrouw Maria Tesselschade: De vleiende Sireen (JvdVondel 1623) (4:28)
 13. Onderscheidt tusschen een Wilde en een tamme Zanghster (Tesselschade 1630-35; music JABan, rec. LPGrijp 1994) (9:15)
 14. Songs by P.C.Hooft (1621-1633)

 15. Rosemond, hoordij spelen noch singen? (1621) (2:34)
 16. Klaere, wat heeft 'er uw hartje verlept (ca.1621) (3:56)
 17. Dartelavondt: O mijn gewenschte weelde (1621) (3:05)
 18. Klaghte der Prinsesse van Oranjen: Schoon Prinsenoogh gewoon te flonkren (1630) (3:20)
 19. Three dances from 't Uitnemend Kabinet,1646

 20. Nobelman (JSchop) (2:24)
 21. La Pertenisse (Anon) (1:21)
 22. Gaillarde Faraboscho (Anon) (1:14)

Camerata Trajectina: Saskia Coolen - Recorder & Viola da Gamba;
Erik Beijer - Viola da Gamba;
Louis Peter Grijp - Theorbo, Lute & Cittern;
Suze van Grootel - Soprano; Nico van der Meel - Tenor;
Tom Sol - Baritone.

Recorded: Utrecht, May 1994

Timing: 61:46

Texts and notes in Dutch

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Simon op den Brouw