Doopsgezinde Muziek uit de 16e en 17e eeuw
16th and 17th century Mennonite music from the Netherlands

Genade ende Vrede
Grace and Peace
Camerata Trajectina
Globe 6038

Contents:

  CD1: De tijd van de martelaren / The period of the martyrs
  Dates are those of publication

 1. Ick hoorde een maechdeken singen (arr. Camerata Trajectina) (1569) (4:47)
 2. Ic seg adieu, vleesch, bloet, wy moeten scheyden (1569) (2:26)
 3. T'was een maechdeken van teder leden (1570) (5:37)
 4. Mijn God, waer sal ic henen gaen (arr. LPGrijp) (1569) (2:22)
 5. Lieve broeders, ick groet u met sanghen (arr. LPGrijp) (1562) (2:47)
 6. Alsmen schreef duyst vijfhondert (includes Souterliedekens 1, 41 & 29 and a scriptural song) (1570) (9:54)
 7. Ick arm schaep aen de groen heyde (arr. LPGrijp) (1569) (2:11)
 8. Wilt ghy wesen eenen oorlochs man (1569) (1:49)
 9. Geroert ben ick van binnen (arr. Camerata Trajectina) (1570) (4:32)
 10. In bitterheyt der sielen (arr. LPGrijp) (1569) (2:51)
 11. Alsmen duysent vijfhondert heeft geschreven (1578) (4:41)
 12. Genade ende Vrede (arr. Camerata Trajectina) (1580) (2:49)
 13. O Godt ghy zijt mijn Hulper fijn (arr. LPGrijp) (ca.1580) (2:37)
 14. Babel is nu ghevallen (arr. LPGrijp) (1558) (3:43)

  CD2: De Gouden Eeuw / The golden age

 1. Ick hef mijn stem ootmoedich (arr. LPGrijp) (1625) (2:53)
 2. Tobias tot sterven gheneghen (arr. LPGrijp) (1620) (2:39)
 3. Vrienden loyael (1627) (1:44)
 4. Ydoone vrient o ghy zijt wijs en schone (1620) (2:03)
 5. Als David Joris om de schat (arr. Camerata Trajectina) (1723) (4:02)
 6. Comt al te saem, ghy menschen al ghelijck (1582) (1:07)
 7. Myn lieve kint, ick moet u laten (arr. Camerata Trajectina) (1640) (2:10)
 8. Singt Godt den Heer .. ghy menschen goedt (1624) (2:09)
 9. Myn liefste Lief vol eeren (arr. Camerata Trajectina) (1636) (3:28)
 10. Nos 10-12 from Anthony Jansen-Christelijck Vermaeck 1645

 11. De Heer sal die bewaren (arr. LPGrijp) (1:28)
 12. Myn Heyl, mijn Godt! hoe soo verslaghen? (2:14)
 13. Die gheduerigh met vermaecken (arr. LPGrijp) (1:16)
 14. Nos 13-20 from Joachim Oudaan (text) & Remigius Schrijver (music) - Uyt-breiding, over het Boek der Psalmen 1680

 15. De God der Goden, o de God (Psalm50) (2:52)
 16. Zyt genadig! zijt in zegen (Psalm67) (2:09)
 17. Gelijk een Rots, op 't zwalpen van de zee (Psalm28) (2:09)
 18. Zo flauwt de geur der Leli-bladen (Psalm69) (2:30)
 19. Het treurig Springgezang (Psalm7) (4:02)
 20. Het ranke Schip, van strom bestreden (Psalm17) (1:39)
 21. Op 't treurgeluyd der Harpe-slagen (Psalm61) (2:21)
 22. Nu eens een Zegelied gezongen (arr. NvdMeel) (Psalm9) (3:06)

Camerata Trajectina: Saskia Coolen-Recorder & Viola da Gamba; Erik Beijer-Fiddle & Viola da Gamba; Louis Peter Grijp-Theorbo, Lute & Cittern; Johannes Leertouwer & Wanda Visser-Violin; Ursula Dütschler-Harpsichord & Organ;
Suze van Grootel-Soprano; Nico van der Meel-Tenor; Tom Sol-Baritone

Recorded: Utrecht, September 1995

Timing: CD1 54:49 CD2 50:32

Texts and notes in Dutch and English

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Simon op den Brouw