Antwerp Song Book, 1544

Antwerp Song Book, 1544
Camerata Trajectina / Egidius Kwartet
Globe 6058 (2 CDs)

Under Construction


Contents:

 1. Aenmerct doch mijn geclach
 2. Adieu schoon bloemken, reyn akeleye
 3. Bistu een crijgher of bistu een boer?
 4. Den dach en wil niet verborghen zijn
 5. Clemens non Papa: De lustelijcke mey
 6. Den lustelijcken mey is nu in den tijt
 7. Den winter is een onweert gast
 8. Eylaes, ic arm allendich wijf
 9. Een ridder ende een meysken jonck
 10. Hoe coemt dat bi,scoon lief, laet mi dat weten
 11. Het was een aerdt-, een aerdich medecijn
 12. Het is goet vrede in alle Duytsce landen
 13. Het soude een fier Margrietelijn
 14. Het viel eens hemels douwe
 15. Het voer een visscher visschen
 16. Het is gheleden jaer ende dach
 17. Hout al aen, laet ons vrolic springen
 1. Ic stont op hoogen bergen
 2. In mijnen sin hadde ick vercoren
 3. Agricola: In mijnen sin
 4. Ic hadde een gestadich minneken
 5. Lof toeverlaet Maria, sonder sneven
 6. Met luste willen wi singhen
 7. Mijn here van Mallegem die quam gereden
 8. O radt van Avontueren
 9. Agricola: O Venus' bant
 10. O Venus' bandt, o vierich brant
 11. Agricola: O Venus' bant
 12. Och Regenboge, waerop stelt die jonghe helt zijn sinnen
 13. Om een die liefste, die ic beminne
 14. Rijck God, hoe mach dat wesen
 15. Rijc God, wie sal ic clagen
 16. Tandernaken op den Rijn
 17. Verblijt u, ic sal u singhen voren
 18. Wie wilt hooren een goet nieu liet, Wat te Haerlem
 19. Wie was dieghene die die looverkens brac

Performers: Donald Bentvelzen, Olle Geris, Herlinde Ghekiere, Peter de Groot, Suze van Grootel, Marc Hauman, Marco van de Klundert, Els van Laethem, Nico van der Meel, Paul Rans, Hans Wijers (voices); Constance Allanic, Erik Beijer, Johannes Boer, Saskia Coolen, Olle Geris, Louis Peter Grijp, Henk Waardenburg (instruments)

Playing time: 132'

Recording date: 2004

Monophonic ballads from the famous of all Dutch/Flemish songbooks printed in Antwerp in 1544. Some homophonic songs are compared with polyphonic versions by Agricola and Clemens non Papa. The composers are mentioned on this tracklist.

This double-CD is also included in the book Het Antwerps Liedboek red. Dieuwke E. van der Poel and others, Delta, Lannoo, ISBN 90 209 55233.

Information from Johan Borremans and performer website.

Another recording devoted to this material:

Antwerps liedboek
Paul Rans Ensemble
Eufoda 1183

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Todd M. McComb