10 Cantigas de Alphonse X le Sage

Cantigas - 10 Cantigas de Alphonse X le Sage
J.L. Ochoa, L.J. Rondeleux, R. Lepauw, S. Depannemaker
Harmonia mundi Opus 9 [LP (25cm)-mono]

Contents:

  Alfonso el Sabio (attr.): Cantigas de Santa Maria
 1. Prologo: Porque trobar é cousa en que jaz
 2. Cantiga 139: Maravillosos et piadosos
 3. Cantiga 383: O ffondo do mar tan chæo faz come a terra dura
 4. Cantiga 320: Santa Maria leva
 5. Cantiga 244: Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desden
 6. Cantiga 118: Fazer pode d' outri vive-los seus
 7. Cantiga de Mayo [406] (II,6): Ben vennas, Mayo, e con alegria
 8. Cantiga 421 (11): Nenbre-sse-te, Madre de Deus, Maria
 9. Cantiga 226: Asi pod' a Virgen so terra guardar
 10. Cantiga 340: Virgen, Madre groriosa

Playing time: 23' 03"

Performers: Jose Luis Ochoa (tenor)

Recording site and date:
Église Notre Dame du Liban, Paris, France [1964]

Compilation:
Harmonia mundi HMO 30.566 Cantilènes & Troubadours

Excerpts:
[1], [9] Harmonia mundi HMU 3 445 [LPx3] Dictionnaire des Instruments anciens

Reviewed in:
Diapason (#-p.):
Gramophone (Vol./#-p.):
Fanfare (Vol./#-p.):

Comments:
Information from Diapason catalogue and Harmonia mundi HMO 30.566.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge