Susato: Het Ierste En Tweetste Musyck Boexken

Susato: Het Ierste En Tweetste Musyck Boexken
Egidius Kwartet & Consort / Oltremontano
NM Classics 92123 (2 CDs)

Contents:

  CD-1 Het ierste musyck-boexken (1551)

 1. Anon: Ick draeg in mynder herten verborghen
 2. Anon: Dese coxkens en aerdighe moxkens
 3. Anon: Den lustelycken mey
 4. Anon: Noit meerder last
 5. Susato: O wrede fortune
 6. Anon: Die gild is by der doot
 7. Lupus Hellinc: Janne moye, al claer, al claer!
 8. Anon: Myn boel heet my cleker bille
 9. Susato: Myn liefkens bruyn ooghen
 10. Anon: Eylaes, eylaes, myn vruecht is al verjaegt
 11. Jeronimus Vinders: O wrede fortune, ghy doet my trueren nu
 12. ? Carolus Souliaert: Myn liefkens bruyn ooghen
 13. Anon: In drucke moet ick sterven
 14. Anon: Myn herteken is my heymelic wuyt ghetoogen
 15. Anon: Het clopten een vrouken voer een taverne
 16. Lupus Hellinc: Nieuwe almanack ende pronosticatie
 17. Antonius Barbe: Och hoort toch ons bediet
 18. Anon: Een meysken eens voerby passeerde
 19. Josquin Baston: Lecker Beetgen en Cleyn Bier
 20. Anon: Ick arm schaep aen gheen heyden
 21. Susato: Int midden van den meye
 22. Gheerkin de Hondt: Het was my van te voren gheseyt
 23. Baston: Een gilde heeft syn deerne
 24. Anon: Ghepeys, ghepeys vol van envye
 25. Anon: Hoe drucklic is dat herte myn
 26. Anon: Niet dan druck en lyden
 27. Jeronimus Vinders: Och rat van aventueren
 28. Susato: Diepe ghepeys en swaer versuchten

  CD-2 Het tweetste musyck-boexken (1551)

 1. Lupus Hellinc: Compt alle uut by twee by drye
 2. Baston: Een gilde jent
 3. Baston: Naelde, naelde, goe fyne naelden
 4. Clemens non Papa: Een Venus schoon fray van persoen
 5. Baston: Een meysken was vroech opgestaen
 6. Carolus Souliaert: Ick truere en ick ben van minnen alsoe zieck
 7. Susato: Peynsen en trueren, duchten en hopen
 8. Anon: Wy comen hier ghelopen
 9. Anon: Myn boel heet my cleker bille
 10. Ghiselin: Ghy syt de wertste bovenal
 11. Anon: Schoen lief, ick moet u groeten
 12. Appenzeller: Een Venus dierken
 13. Anon: Schoen lief, wat macht u baten
 14. Anon: Ghy edel jonghe geesten
 15. Anon: O wrede fortune
 16. Baston: Lyden en verdraghen
 17. Baston: Verheugt U nu
 18. Anon: Myn lyden swaer mach ick wel claghen
 19. Susato: O tyt zeer lustich
 20. Carolus Souliaert: Een costerken
 21. Anon: Een meysken eens voorby passeerde
 22. Anon: Aenmerckt nu hier
 23. Carolus Souliaert: Het soude een knechtken
 24. Carolus Souliaert: Wilt doch met maten drincken
 25. Carolus Souliaert: Ick ginck gisteravent
 26. Nicolas Champion: Noch weet ick een schoen joffrau fyn
 27. Anon: Ghelyc den mey met volder vruecht

Performers: Peter de Groot (alto), Otto Bouwknegt (tenor), Hans Wijers (baritone), Donald Bentvelsen (bass); Kathelijn van Laethem (soprano), Paul van de Bemt (tenor); Margriet Tindemans (viol, recorder), Johannes Boer (viol, recorder), Erik Beijer (viol, percussion), Saskia Coolen (viol, recorder); Jean-Pierre Canihac (cornet), Simen van Mechelen (trombone), Dominique Lortie (trombone), Wim Becu (trombone), Josué Meléndez (cornet)

Playing time: 64'59" + 65'34" = 131'

Recording site and date: Laurentiuskerk, Mijnheerenland, August 2002

Information from Johan Borremans.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Todd M. McComb