Memoria Sancti Henrici

Memoria Sancti Henrici
Medieval Chant for the Patron Saint of Finland - Keskiaikaisia liturgisia sälmiä Suomen kansallidsyhimyksen elamästä ja ihmetöistä
Cetus noster, Köyhät ritarit
Ondine 874-2

Contents:

  Anon., Finland:
 1. Deus in adiutorium (Jumala riennä)
 2. Gaudeamus omnes (Iloitkaamme kaikki)
 3. Sanctum Ericum comitans (Keralla Eerik--kuninkaan)
 4. Sanctus Ericus dulciter (Ylimmän arvon hälle)
 5. Quidam homines de Kwmo (Eräät Kokemäen miehet)
 6. Martir iste militauit (Kristuksen jo soturille)
 7. Multiitudo languencium (Niin monet tauttiin)
 8. O vita commendabilis (Oi elo noudateltava)
 9. Christi pugil eximius (Soturi jalo Kristuksen)
 10. Digitus martiris glorosi (Keväällä löydettiin)
 11. Imitator Saluatoris (Vapahtajan seuraajana)
 12. Perfecte desiderium ( Tavoitti sydän täydelleen)
 13. Omnes gentes iubilate (Kansat kaikki rientäkäätte)
 14. Deum deuotis poscitur (Avuksi kun huudettiin)
 15. Preclari patris sanctitas (Oepetusisän hurskaus)
 16. Gaude cetus fidelium (Iloitse lasuma uskovain)
 17. Alleluya. Prie Presul (Hurskas paimen Henrik)
 18. Ecce magnus presbiter (Katso suurta kaitsijaa)

Sources:
Karjalohja chapel church ms. antiphoner (Turku Provincial Archives)
Tammela church ms. Antiphoner (Åbo Akademis bibliotek)
Ikaalinen chapel church ms. Psalter-breviary (Helsinki Music Library)
Graduale Aboense, fragm. Ms. (Helsinki Music Library)
Liber specialis, fragm. Ms. (Helsinki Music Library)

Playing time: 53' 00"

Performers:
Cetus noster (Matti Apajalahti, Kari Kaarna, Kalervo Mattila, Seppo Nousiainen, Kai Vahtola) & Köyhät ritarit vocal ensemble & solo (Martin Smeds, Sampo Suihko, Seppo Suihko, Jukka Uosukainen)

Recording site and date:
Suomenlinna Church, Finland (09/1995)

Reviewed in:
Diapason (#-p.):
Gramophone (Vol./#-p.):
Fanfare (Vol./#-p.): 20/1-395 (september/october 1996)

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge