La Festa o Misteri d'Elx

La Festa o Misteri d'Elx
Drama sacro en dos actos que se representa annualmente en la insigne Basilica de Sta. María de Elche los días 14 y 15 de agosto
Capilla del Misteri d'Elx - Manuel Ramos Aznar, mestre de capella
RTVE Música 65 031

Content:

  CD-1 Primer acto "La Vespra"

 1. Pasacalles: "El Abanico" (A. Javaloyes)
  Preludio de "La Vespra"
 2. Germanes mies, jo voldria
  Verge i Mare de Déu
 3. Ai, trista vida corporal!
 4. Gran desig m'ha vengut al cor
 5. Déu vos salve Verge imperial
 6. Saluts, honor e salvament
 7. Ai, fill Joan, si a vós plau
 8. Ai, trista vida corporal!
 9. Verge humil, flor d'honor
 10. Oh, poder de l'Alt Imperi
 11. Salve Regina, princesa
 12. Oh, Dé valeu! E que és açó
 13. Los meus cars fills, puix sou venguts
 14. Oh, cos sant glorificat
 15. Esposa e Mare de Déu
 16. CD-2 Segundo acto "La Festa"

 17. Preludio de "La Festa"
 18. Par-nos, germans, devem anar
 19. A vosaltres venim pregar
 20. Vosaltres siau ben vinguts
 21. Preneu vós, Joan, la palma preciosa
 22. De grat prendré la palma preciosa
 23. Flor de virginal bellesa
 24. In exitu Israel d'Egipto
  Aquesta gran novetat
 25. Prohómens jueus, si tots creeu
 26. Nosaltres tots creem
 27. In exitu Israel d'Egipto
 28. Ans d'entrar en sepultura
 29. Llevantau's, Reina excel.lent
 30. Oh, bé és fort desavantura
 31. Coronación: Vós siau ben arribada
  Coronación: Gloria Patri et Filio

Playing time: 48' 30" + 51' 57" = 1h 40' 27"

Performers:
Capilla del Misteri d'Elx [9 voices (treble), 29 voices (tenor), 13 voices (baritone), 11 voices (basses)], Ramón Cano Montoya (organ), Noémi Martínez Ortiz (harp), Antonio Antón Latour - Manuel Ramos Aznar, mestre de capella

Reviewed in:
Diapason (#-p.):
Gramophone (Vol./#-p.):
Fanfare (Vol./#-p.):
Goldberg (#-p.): 23-66 (summer 2003)

Recording site and date:
Basilica de Sta. María de Elche [09/1993]

Comments:
Information from owned CD

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge