Martín Codax

As melodías de Martín Codax
Ferraz, Viana, Vozes Alfonsinas - Manuel Pedro Ferreira, dir.
Xerais ????

Content:

    Martiín Codax
  1. Cantiga I: Ondas do mare de Vigo
  2. Cantiga II: Mandad'ei comigo
  3. Cantiga III: Mia irmana fremosa
  4. Cantiga IV: Ai Deus, se sab'ora meu amigo
  5. Cantiga V: Quantas sabedes amare amigo
  6. Cantiga VII: Ai ondas que eu vin veere

Playing time: ??' ??"

Performers:
Vozes Alfonsinas
Ana Ferraz (soprano), César Viana, (flauta de pico)
Manuel Pedro Ferreira, dir.

Recording site and date:
Vigo (?), Spain [1995];
Rel.: 1995 (?)

Comments:
Information from Biblioteca nacional de España & AMICUS.
This CD is also enclosed in a book: Johan de Cangas, Martin Codax, Meendinho: Líríca medieval 1200-1350 - "Edición especial para o Día das Letras Galegas 1998"; Vigo: Ediciones Xerais de Galicia, 1998, 114 p. (ISBN: 8483022516).
Includes discography and bibliographical references (p. 110).

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge