gOpAlakRSNAya namastE

From: Dr. P.P. Narayamaswami <swami@math.mun.ca>
Date: Fri Mar 2 06:27:07 2001

Here is the sahityam of Dikshitar's Kambhoji song: Gopalakrishnaya, as found in the Red Book of Vina Sundaram Iyer. I have used the LaTeX SKT encoding. The transliteration is obviously clear.

gopaalak.r.s.naaya namaste

raagam: kaambhoji taaLam: aadi

pallavi
gopaalak.r.s.naaya namaste
gaanalolaaya guruguhanutaaya

anupallavi
gopiijanamanollaasaaya
garu.davaahaaya gopato.saaya

cara.nam
dvaarakaavaasadaamodaraaya
daasajanaabhii.s.tavarapradaaya
daaridryadu.hkhaadibha~njanaaya
draupadiimaanasa.mrak.sakaaya
dhara.niidharaaya tatvaatiitaaya
taamarasaak.sapadapa"nkajaaya
paramabhaagavataprahLaada
bhaktarak.sa.naaya paa.n.davahitaaya


To Dikshitar composition list