rAmacandrasya dAsOham shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 421).

Raga: dhAmavati / Tala: Adi

P: rAmacandrasya dAsOham shrI sItAnAyakasya guruguha hitasya

C: sAmadAnabhEdAdi caturasya sajjanapAlasya duStaharasya samayAcAra sampradAyakasyA shabarImOkSapradasya varasya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb