saindhavI rAgapriyE shaHNkari santatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 187).

Raga: saindhavi / Tala: Adi

P: saindhavI rAgapriyE shaHNkari santatam pAhimAm bRhadIshvari

C: sAdhujanAvana santOSakari sadguruguha janani sarvEshvari mAdhava sOdari mahArAja rAjEshvari maHNgaLavaradAnakari


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb