shrI madhurAmbikE shrI shivE avAva

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 439).

Raga: kalyANi / Tala: khaNDa cApu

P: shrI madhurAmbikE shrI shivE avAva

A: sOmasundrEshvara hRdaya vilAsini kAmagiripIThAdhivAsini kalyANi

C: kAdi hAdi sAdi mantra rUpiNi kauLini kaivalya dAyini guruguha janani kadamba kAnana vilAsini kAtyAyani madhura vANi shukapANi aLivEni


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb