Musica Iberica

Musica Iberica
El Canto de la Sibilla I & II, El Cancionero de Palacio, Cantigas, ...
La Capella reial de Catalunya - Jordi Savall, dir.
Astrée "Naïve" « Musica Iberica » ES 9984 [CDx5]

Contents:

  1. Astrée "Naïve" « Musica Iberica » ES 9940 [CD] Alfonso X El Sabio: Cantigas de Santa Maria
  2. Astrée "Naïve" « Musica Iberica » ES 9942 [CD] El Canto de la Sibila Galicia-Castilla
  3. Astrée "Naïve" « Musica Iberica » ES 9943 [CD] El Cancionero de Palacio, 1474-1516
  4. Astrée "Naïve" « Musica Iberica » ES 9952 [CD] La lira d'Espéria - La vièle médiévale - The medieval fiddle
  5. Astrée "Naïve" « Musica Iberica » ES 9971 [CD] Cant de la Sibilla I

Release date: 2002

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge