Cantigas de Santa Maria

Alfonso X El Sabio: Cantigas de Santa Maria
Strela do dia
La Capella Reial de Catalunya / Hespèrion XX - Jordi Savall
Astrée (Auvidis) E 8508 [CD]
Astrée (Naïve) "Musica Iberica" ES 9940 [CD]
Alia Vox AVSA 9923 [SACD]

Contents:

 1. CSM 176: Introduction
 2. CSM 100: Santa Maria, strela do dia
 3. CSM 400: Pero cantigas de loor
 4. CSM 123: Instrumental
 5. CSM 209: Muito faz grand'erro
 6. CSM 18: Por nos de dulta tirar
 7. CSM 142: Instrumental
 8. CSM 163: Pode por Santa Maria
 9. CSM 37: Miragres fremosos faz por nos
 10. CSM 77-119: Instrumental
 11. CSM 126: De toda chaga ben pode guarir
 12. CSM 181: Pero que seja a gente
 13. CSM 176: Conclusion

Playing time: 70' 15"

Performers:
La Capella Reial de Catalunya:
Montserrat Figueras (soprano), Elisabetta Tiso (soprano), Mercedes Hernandez (soprano), Laurence Bonnal (contralto), Miro Moreira (counter-tenor), Paolo Costa (countertenor), Lambert Climent (tenor), Francesc Garrigosa (tenor), Pedro Ormazabal (tenor), José Enrique Pedrosa (baritone), Daniele Carnovich (bass)] / Hespèrion XX [Jordi Savall (lyra, rebec), Pedro Memelsdorff (recorder), Alfredo Bernardini (shawm), Markus Tapio (vielle), Robert Crawford Young ('ud), Francis Biggi (moorish guitar), Armin Janda (citarra), Guido Morini (portative organ), Andrew Lawrence-King (harp, psaltery), Marcos Galán (gaita), Pedro Estevan (percussion, small bells)
Jordi Savall, dir.

Performers:
La Capella Reial de Catalunya:
Montserrat Figueras (soprano), Elisabetta Tiso (soprano), Mercedes Hernandez (soprano), Laurence Bonnal (contralto), Miro Moreira (counter-tenor), Paolo Costa (countertenor), Lambert Climent (tenor), Francesc Garrigosa (tenor), Pedro Ormazabal (tenor), José Enrique Pedrosa (baritone), Daniele Carnovich (bass)]
Hespèrion XX:
Jordi Savall (lyra, rebec), Pedro Memelsdorff (recorder), Alfredo Bernardini (shawm), Markus Tapio (vielle), Robert Crawford Young ('ud), Francis Biggi (moorish guitar), Armin Janda (citarra), Guido Morini (portative organ), Andrew Lawrence-King (harp, psaltery), Marcos Galán (gaita), Pedro Estevan (percussion, small bells)
Jordi Savall, dir.

Recording site and date:
Colegiata del Castillo de Cardona, Catalunya, Spain [02/1993];
rel.: 06/21/1993 (E), 07/11/2000 (ES), 2017 (AVSA)

Compilation:
Astrée (Naïve) ES 9984 [CDx5] Musica Iberica - El Canto de la Sibilla I & II, El Cancionero de Palacio, Cantigas, ...

Excerpts:
[3] Tempo (Auvidis) A 6232 [CD] Religions du monde - Musiques et chants: catholicisme, islam, protestantisme...
[3] Fontalis (Auvidis) ES 9902 [CD] Vox Æterna: XIème siècle - XVIIIème siècle

Reviewed in:
Diapason (#-p.): 398-99 (11/1993)
Early Music America (Vol./#-p.):
Fanfare (Vol./#-p.):
Goldberg (#-p.):
Gramophone (Vol./#-p.):

Comments:
Information from owned CD.

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge