Maastricht songbook

Maastrichts Liedboek
Camerata Trajectina
Globe 6046

Contents:

 1. Joannes de Latre: Al hadden wij vijfenveertich bedden
 2. Jacobus Clemens non Papa: Die vogelkens vrolick ruyten
 3. Lied: Den lustelijcken Mey is nu inden tijt
 4. Jacobus Clemens non Papa: De lustelijcke mey is nu in sijnen tijt
 5. Jacobus Clemens non Papa: Meysken, wildy vechten
 6. Lied: Alle mijn gepeys doet mi so wee
 7. Jacobus Clemens non Papa: Alle myn ghepeys doet my so wee
 8. Jacobus Clemens non Papa: Te schepe waert, tes meer dan tijt
 9. Anon.: De Post - Almande damours - La basse gaillarde
 10. Ludovicus Episcopius: Een bier, een bierenbroyken
 11. Lied: Met eenen droeven sanghe
 12. Ludovicus Episcopius: Schoon lief, uut charitaten
 13. Lied: Ghequetst ben ic van binnen
 14. Ludovicus Episcopius: Ghequetst ben ic van binnen
 15. Ludovicus Episcopius: Ic zou studeren in eenen hoeck
 16. Anon.: Pavane des dieux - Gaillarde des dieux
 17. Joannes Zacheus: Myns liefkens bruyn ooghen
 18. Joannes Zacheus: Ic en can my niet bedwinghen
 19. Lied: Ontwect van slape, wie dat ghy zijt
 20. Theo. Evertz: Ontwaeckt van slaep nu, wie gij sijt
 21. Theo. Evertz: O Venus jent
 22. Anon.: Premier Bransle Commune - 2. Bransle - Almande - Bransle de poytou legier
 23. Claudius Salmier: O scheyden ghy doet my trueren
 24. Franciscus Florius: Waer machse sijn
 25. Lied: Tribulatie ende verdriet
 26. Pierken Jordain: O troost confoort
 27. Joannes Wintelroy: Al is den tijt nu doloreus
 28. Anon.: Een aerdich meijsken seer jonck van jaren
 29. Servaes vander Muelen: Altijt so moet ic trueren
 30. Anon.: Wij comen hier gheloopen

Performers: Camerata Trajectina: Suze van Grootel (soprano), Sytse Buwalda (altus), Nico van der Meel (tenor), Marcel Moester (bass), Saskia Coolen (recorder, viola da gamba), Erik Beijer (viola da gamba), Louis Peter Grijp (lute, cittern); with Peter de Groot (altus), Marcel Beekman (tenor), Hans Wijers (baritone), Donald Bentvelsen (bass), Johannes Boer (viola da gamba)

Playing time: 74'42

Recording date: July 1999

The volume of Niewe Duytsche Liedekens published in 1554 by Jacob Baethen in Maastricht is among the first prints devoted exclusively to songs in Dutch. Of the five partbooks of the print, the book for the top voice has been lost, necessitating partial reconstruction for the nine pieces unique to this source. The present program also includes renditions of the folk melodies on which some of the polyphonic settings are based.

An earlier recording by the present ensemble, featuring Dutch songs and psalms:

Souterliedekens
Camerata Trajectina
Clemens non papa / Gherardus mes
Globe 6020

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Ted Dumitrescu