Cantigas de Extremadura

Cantigas de Extremadura
Alfonso X el Sabio 1221-1284
Música Antigua - Eduardo Paniagua, dir.
Pneuma « Colección Cantigas » PN-420 [CD]

Contents:

  Alfonso el Sabio (attr.): Cantigas de Santa María
 1. CSM 144: El toro de Plasencia "Con razon é d'averen gran pavor"
 2. CSM 334: El loco de Aroche "De resorgir ome morto"
 3. CSM 199: El pellejero de Terena "Com' é o mund' avondado"
 4. CSM 326: Ladrones de Colmenas "A Santa María muito ll'é greu"
 5. CSM 329: Moro de Tudía "Muito per é gran dereito"
 6. CSM 325: Cautiva de Tánger "Con dereit' a Virgen santa á nome Strela do Dia," (instr.)
 7. CSM 197: Resurrección de un niño "Como quer que gran poder"
 8. CSM 319: La manceba rabiosa "Quen quer mui ben pod' a Virgen groriosa"
 9. CSM 213: Enemigo por celos "Quen serve Santa María"
 10. CSM 198: Paz entre enemigos "Muitas vezes volv' o demo"

Playing time: 74' 27"

Performers:
Música Antigua [Henar Álvarez (soprano, chorus), César Carazo (tenor, vielle, chorus), Pedro Allarago (baritone, chorus), Felipe Sánchez (citola, lute), Javier Coble (portative organ, viola de teclas), Manuel Pascual (cornet), David Mayoral (darbuga, tombak, dumbek, atabal, tamburello, daff, pandereta, cántara, campanil, semillas, címbalos), Eduardo Paniagua (salterio, flautas dulces, fhal: flauta metálica árabe, salamilla: flauta de caña, flauta pastoril, chirimía, tar, sonajas, gong, tambor de madera, tintinabulo, palmas)] - Eduardo Paniagua, dir.

Recording site and date:
Madrid [03/2002];
Rel.: 2002

Excerpts:
[1] Pneuma PN-600 [CD] Lo mejor de las Cantigas - The best of the Cantigas of Holy Mary. Pneuma Colección: Cantigas de Alfonso X el Sabio, 1221-1284.
[6] Pneuma PN-550 [CD] Aire de Al-Andalus - The Air of Al-Andalus: Música andalusí con instrumentos de viento - Andalusian music for wind instruments.

Reviewed in:
Diapason (#-p.):
Early Music America (Vol./#-p.):
Fanfare (Vol./#-p.):
Goldberg (#-p.): 21- 84 (winter 2002)
Gramophone (Vol./#-p.):

Comments:
Information from owned CD. This CD won a Goldberg "5."

To purchasing information for this disc.

To FAQ references to this recording.

To FAQ CD index page.

Pierre-F. Roberge