aniruddhamAshraye

aniruddhamAshraye.  rAgA:  sAranga.  t/rUpaka tALA.

P:  aniruddhamAshrayE munivarya vinutam
A:  animitta bandhum ajam anilAtma janutam vinivEsitApAnga vanitAbhi lasitam
C:  dyOvAhini janaka divyAmbuja padam jaivAtru kAsyam aja dEvEsha varadam
shrI vAsudEvamibha kaivalya sukhadam sEvAparOyadi tadaivAbhi matadam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb