bhaja mAdhavam

bhaja mAdhavam.  rAgA:  hindustAnikApi.  c/tripuTa tALA.

P:  bhaja mAdhavam anisham vAsudEvam bhujagAdi pati shayanam dEvadEvam
A:  aja rudra surEsha vinuta caraNam gajarAja bali prahlAdAdi sharaNam
C:  mAra janakam ambuja nibha nayanam nAradAdi munijana krta namanam
shUra mArIca rAvana madanam shAradEndu vadanam paribhrta bhuvanam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb