bhaja mAnasa sarasvatIm

bhaja mAnasa sarasvatIm.  rAgA:  shankarAbharaNa.  c/tripuTa tALA.

P:  bhaja mAnasa sarasvatIm shubha caritAm vidhi dayitAm
nija pAda pankaja vinatA shrtajana pOSaNa niratAm
A:  sujanESTa vEda sadanAm nija pANI dhrta varavINAm
dvija rAja sannibha vadanAm gajarAja manda gamanAm
C:  dEva dEva shrI vAsudEva paramAnugraha bharitAm
bhAvanAti dUra nirupama mahimAtishaya samanvitAm
bhAvarAga tALAdi su-madhura sangIta rasA svAdhinIm
kaivalya mArga bOdhaka supratibhA visESa dAyinIm

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb