bhaja mAnasa shrI vAsudEvam

bhaja mAnasa shrI vAsudEvam.  rAgA:  mandAri.  cApu tALA.

P:  bhaja mAnasa shrI vAsudEvam nija bhakta bhavAmbudhi bhavyanAvam
A:  aja rudrEndrAdi dEva nAyakam gaja rAjEndra mOkSadAyakam
C:  satya bhAmAnvitam satya bhAmanvitam satya pAlana niratam santatam
nitya trpta-mangaLam shrta pArijAtam nrtta gIta sakta cittam satatam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb