bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram. rAgA: AbhEri. Adi tALA.

P: bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukti pradam vAsudEvam harim
A: vrjina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
C: rAvana mathanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAri mardanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandharam
                (madhyamakAlam)
ravi shashi kuja budha guru shukra shanIshcara rAhu kEtu nEtAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb