dEvakI tanaya

dEvakI tanaya.  rAgA:  puSpalatikA.  c/rUpaka tALA.

P:  dEvakI tanaya vAsudEva sadaya mAm pAhi
A:  dEva jagannAyaka shrI vara nata shubhadAyaka
C:  uraga shayana garuDagamana sarasijadaLa lOcana parama puruSa patita
pAvana  sura munigaNa tOSaNa shaurE harE murArE dUridhArE kamsArE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb