enduku nanniTu

enduku nanniTu (tv).  rAgA:  rAmapriyA.   k/tripuTa tALA.

P:  enduku nanniTu jEsEvura indu vadana shrI rAma nIvu
A:  andarivala brOce dora nIvu mandahAsa yuktuDai nannu brOvumu
C:  ninnE cAla namminAnu vAsudEva

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb