idi nIku nyAyamA

idi nIku nyAyamA.  rAgA:  gamanAshrama.  cApu tALA.

P:  idi nIku nyAyamA shrI rAmA idi nannu brOva samayamu gAdA
A:  sadayuDu nIvani cAla nammitE nI hrdayamu karagadA paripUraNa kAmA
C:  vArijadaLa nEtra vArida nibha gAtra vAtAtmajanuta vara muni vandita
suravairi rAvaNAsurahara shrIkara parihrta bhava bhaya para vAsudEvA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb