janArdhanam

janArdhanam.  rAgA:  cakravAka.  k/tripuTa tALA.

P:  janArdhanam samAshrayEham satatam svanAma kIrtana krtAdhara janahitam
A:  sanAtanAkhila munijanArcitam dinAdi nAda sannibham subha caritam
C:  ramEsham aja bhavEndrAdi vanditam samIra suta susEvitam guNa bharitam
sumAstra sundaram abhi hatAhitam samAnvitam vAsudEvam agha rahitam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb