karuNiso tAyE

karuNiso tAyE.  rAgA:  sarasvatimanOhari.  t/Adi tALA.

P:  karuNiso tAyE mAyE shivajAyE hariya sOdariyE nAnariyE ninna mahimeyanu
A:  caraNarannnu porevadiruta mari tiruvudu sariyE suramunigaNageyE himagiri tanayE sadayE
C:  shrI rAjarAjEshvarI karuNAkari shrI mahISUrapurAdIshvari jagadIshvari
nirata ninna caraNa kamala smaraNeyenu mareyena sarasijamukhi paripariyeni pore
shrI cAmuNDEshvari

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb