madhusUdanam

madhusUdanam.  rAgA:  nATakuranji.  t/tripuTa tALA.

P:  madhusUdanam aham bhajE anisham madurAdipam vAsudEvam bhrsham
A:  vidhu sannibhAnanam indirEsham yadu vamshaja makhila lOkEsham
C:  dharaNi suravara su-sEvitam sarasIruha nayana su-shObhitam
muraLIdhara mamara brnda nutam vara bhakta kucEla sampUjitam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb