mama hrdayE

mama hrdayE.  rAgA:  rItigauLa.  k/tripuTa tALA.

P:  mama hrdayE vihara dayALO krSNa mandaradhara gOvinda mukunda
A:  manthadAma su-virAjita shrI krSNa mandahAsa vadanAravinda nayana
C:  yadukula vAridhi pUrNa candra vidura vanditapAda guNasAndra
madana janaka shrIkara mahAnubhAva sadaya hrdaya shrI vAsudEva

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb