mAmavasu gOvinda

mAmavasu gOvinda.  rAgA:  sAmA.  c/rUpaka tALA.

mAmavAsu gOvinda kOmala caraNAravinda
A:  sAmajArtinuta mukunda shyAma rucira cigura brnda
C:  vAsudEva vanaja nayana bhAsura sharadindu vadana
shrI samEtanata samadana bhAsamAna kanaka vasana

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb