mAnamutO nannu

mAnamutO nannu.  rAgA:  SaNmukhapriyA.  Adi tALA.

P:  mAnamutO nannu brOvarAdA dIna bAndhava shrI vAsudEvA
A:  shrI nikEtana nI nAmamu prEmatO dhyAnamu sEyuTa su-jnAna mosaga rAdA
C:  vAridhi shayana vArja lOcana vArida durjana vara khaga vAhana
kari moraliDa nIvu karuNatO brOvalEdA parama puruSa ninnE nammina vADugadA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb