nA ceyi viDavakurA

nA ceyi viDavakurA.  rAgA:  nATakuranji.  c/rUpaka tALA.

P:  nA ceyi viDvakurA nAmIda dayayuncarA
A:  O carAcarAdhArA nI caraNamu neranammiti
C:  dEva dEva shrI vAsudEva mahA dEvanuta nA vyathalanu
dIrccuTaku nIvigAka vErevaru bhAvuka phaladA catura bhuvana
mOhanAkAra dEvakI sukumArabrOvavayya shrIkara

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb