nAkendu nirdaya

nAkendu nirdaya.  rAgA:  bhavapriyA.  Adi tALA.

P:  nAkendu nirdaya rAma nApai nIrajAsanAdi vinuta caraNa
A:  shrIkAnta vAsudEva dEva dEva shrta bhakta pAlana dhUriNa
C:  ninnu namminavADani teliyalEda kanna taNDriyani nammalEda
pannaga shayana shrta pApa haraNa vinnapambu jEdu nannu brOvarAdA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb