namOstutE dEvi

namOstutE dEvi.  rAgA:  kalyANi.  c/tripuTa tALA.

P:  namOstutE dEvi sarasvati sumALI bhUSitE sura vinutE
A:  vimUDha matidAna vikhyAtE ramEsha vAsudEva vinutiratE
C:  sharaNAgata paripOSaNa niratE karuNArasa bharitE darahAsitE
kara dhrta vara vINAdi shObhitE sarasija sambhava dayitE mahitE
sarasija vadanE sarOja nayanE suracira marakata maNI rasanE
parama vEda mantrAkSara sadanE nirupama mangaLakara gadanE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb