neranammiti nIvE gati

neranammiti nIvE gati.  rAgA:  cakravAka.  c/tripuTa tALA.

P:  neranammiti nIvE gati dharaNasutA vara rAma ninnE
A:  paripUrNa kaTAkSamutOnu nannu karuNincuTakidE samayamani
C:  nannu brOcuTaku nIkenta bhAramu nA vinnapambu vinarAda nAtO vAda
kanna taNDrii nIvEgada sannutAnga shrI vAsudEva sadA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb