pAhimAm kSIra sAgara

pAhimAm kSIra sAgara.  rAgA:  tODi.  c/tripuTa tALA.

P:  pAhimAm kSIra sAgara tanayE mOhanAnga vAsudEva jAyE
A:  dEhi mE mudam maNimaya valayE gEhamA viSamAmakam sadayE
C:  virinci savAmdi sampUjitE sarOjadaLa nayana samsObhitE
virAjamAna hEma vasanayutE varAbharaNa bhUSitE sumahitE
darahAsayutE muni vinutE sharaNagatEpsita kalpalatE
nirupama saundayanpUritE nikhila kalyANa guNa bharitE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb