parAtpara raghuvara

parAtpara raghuvara.  rAgA:  tODi.  Adi tALA.

P:  parAtpara raghuvara ninnu neranammitirA dayAkara
sarOjabhava mukha surEharitArtta girIsha surucira sarasa madahara
A:  shirIsha sannibha sharIra shObhita dharAtmajA manOhara
narEndra dasharatha sukumAra nannu maravakura inta parAkElara
C:  nIvE gatigAda nI dayalEda shrI vAsudEva dEvAdi dEva bhavanuta
mahAnubhAvA midavibhava IvELa nA moralanu vinarAda muni jananuta
pAda rAvaNAdi ripudamana rakSita bhuvana pavana tanaya nityAnandada

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb