paripAhi mAm shrI raghupatE

paripAhi mAm shrI raghupatE.  rAgA:  kannaDa.  c/tripuTa tALA.

P:  paripAhi mAm shrI raghupatE sarasIruhAkSa sItApatE
A:  sura vairi rAvaNa hara krpAkara vAsudEva dIna mandAra
C:  rAkEndu sannibha vadana shrI sAkEta purAdIsha tOSitEsha
nAkEsha mukhAmara pAlaka lOkEsha savAndan-dAyakA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb