paripAhimAm para

paripAhimAm para.  rAgA:  janaranjani.  c/tripuTa tALA.

P:  paripAhi mAm para vAsudEva karuNAlavAlAshrta mandAra
A:  karirAja sannuta saccaritra dharaNI sutAvara shrIkara
C:  vanajAsanAdi sura vandita sanakAdi yOgi janArcita ina vamsha
sudhAmbudhi pUrNa candra ghana sannibhAnga shrI rAmacandra

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb