paripAhimAm para

paripAhimAm para.  rAgA:  jaganmOhini.  c/tripuTa tALA.

P:  paripAhimAm para vAsudEva vara gAnalOla mAhAnubhAva
A:  sura brnda vandya dEvAdi dEva paraipAlitA shrta pANDava
C:  rAgAdi mOha timirAjai mitra gAngEya sannuta saccaritra
nAgEndra phaNArpita pAda padma yOgEndra mAnasa vara sadma

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb