paripAhimAm shrI dAsharathE

paripAhimAm shrI dAsharathE.  rAgA:  shubhapantuvarALi.  c/tripuTa tALA.

P:  paripAhimAm shrI dAsharathE para vAsudEva mahAnubhAva
A:  dharaNi sutA mAnasa vihAra dharmArtha kAma mOkSAdAra
C:  sAkEta purAdIsha sarvEsha satya dharma pAlaka svaprakAsha
rAkA sudhAkara nibhAnana rAjIva nayana rakSita bhuvana

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb